Biuro obsługi sklepu oraz magazyn:

Ul. Krzysztofa Kolumba 39

02-288 Warszawa

email: sklep@lampy24.net

tel. 22 868 68 16, 606 131 600


Alior Bank S.A. 64 2490 0005 0000 4600 5744 8688

 

Sklep internetowy działający pod adresem: www.lampy24.net, prowadzony jest przez:

KASPA  Sp. z o. o. , ul. Żaryna 7/58, 02-593 Warszawa.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  (KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:  0000502342

NIP: 5213668262

REGON: 147152865